Gà Tre Điều Đầu Bạc

Gà Tre Điều Đầu Bạc

Gà Tre

Trọng Lượng: 1kg1

7.000.000