TRẠI GÀ A CHIẾN TIỀN GIANG

Kỹ thuật nuôi gà đá chia sẻ từ chuyên gia

Đăng bởi Năng Toàn - 28/06/2019 - Lượt xem: 191

7 yếu tố trong kỹ thuật nuôi gà đá hay

Chuồng trại nuôi gà đá

Chuồng trại là cách để ngăn cho gà chiến đá lộn nhau gây thương tích. Có hai cách để nhốt gà đá: Một là cách nhốt gà trong chuồng, hai là cách nhốt gà trong bội.

Chuồng gà đá

Để không gây cảm giác tù túng cho gà thì chuồng phải đảm bảo về chiều cao, chiều rộng. Để cho gà được tự do đi lại và quạt cánh bất cứ lúc nào. Thông thường, diện tích chuồng gà phải rộng từ 2-4m, chiều cao từ 1 thước trở lên.